Waarborgregels


Betrouwbaar zaken doen

De website www.goedkopevliegtuigtickets.be, confirmeert zich volledig aan de gedrags- en waarborgregels van het BDMA (Belgian Direct Marketing Association). Goedkopevliegtuigtickets.be zal steeds de regels volgen en zo goed mogelijk uitvoeren/naleven. Onderstaand vind je meer informatie over het BDMA.

BDMA

Ga naar de BDMA website (opent in een nieuw window)De Belgian Direct Marketing Association ( BDMA http://www.bdma.be ) is een uniek marketingplatform in België. Het verenigt immers niet enkel de adverteerders in zijn sector, maar tevens de dienstenleveranciers. Op die wijze verdedigt de vereniging de belangen van de ganse sector, biedt ze informatie en opleiding aan en bepaalt ze het imago van Direct Marketing in België.

Via een pro-actief en reactief public relations beleid waakt het BDMA over het imago van Direct Marketing in België. De Gedragscode, de Robinson-lijsten en het Comité van Toezicht van het BDMA spelen hierbij een belangrijke rol. Maar ook de verschillende projecten op vlak van ondermeer opleiding en evenementen zoals de Cuckoo Awards, het BDMA congres en de Hall of Fame Award dragen hun steentje bij.

De missie van het BDMA

Het BDMA heeft als missie het promoten, verdedigen en aanleren van de kennis en het ethisch gebruik van Direct Marketing. Dit met de bedoeling het vertrouwen van de consument in Direct Marketing (dit zowel in B2B als B2C) op lange termijn te versterken. Ook de expansie van de direct marketing industrie behoort tot haar werkdomein. Dit in het belang van zowel adverteerders, consultants, toeleveranciers, als betrokken media binnen de DM sector.

De sectoren van het BDMA

De direct marketing sector kent verschillende deelgebieden die hoewel ze complementair zijn, ook elk hun specifiteiten hebben. Vandaar dat het BDMA verschillende ‘sectoren’ beheert. Elke sector geniet van een zekere zelfstandigheid om standpunten in te nemen, projecten en werkgroepen op te starten en vergaderingen te organiseren. Elke sector is vertegenwoordigd in de Raad van Beheer van het BDMA.

De gedragsregels van het BDMA vind je hier.

Top