Privacyverklaring

Wanneer je vliegtickets boekt via Goedkopevliegtuigtickets.be dan boek je jouw tickets bij CWT. Goedkopevliegtuigtickets.be is een commerciele handelsnaam gebruikt door CWT BELGIUM SRL/BV.

CWT Belgium SRL/BV
Maatschappelijke zetel:
Spaces – Manhattan Center
Bolwerklaan 21 box 5
1210 Brussel

BRW: BE 0417 290 040
Ondernemingsnummer (Kruispuntbank van Ondernemingen): 0417.290.040
RPR Brussel
Licentie gegevens: lic. A1028 (Cocof)

CWT Nederland
De Entree 159
Oval Tower
1101 HE Amsterdam, Nederland

CWT handelt steeds als reisbemiddelaar tussen de reiziger en de leverancier van verleende diensten en kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van het contract tot reisbemiddeling redelijkerwijs mag hebben.

CWT kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, vertragingen, verlies of diefstal van bezittingen of bagage, onregelmatigheden of speciale gebeurtenissen van welke aard ook, die zich zouden voordoen tijdens de uitvoering van de voorziene diensten.

CWT is verzekerd tegen financieel onvermogen bij het Garantiefonds Reizen, Metrologielaan 8 te 1130 Brussel.

U kunt betalen met Bancontact, Maestro, Visa, Mastercard, Belfius of iDeal. CWT geeft de tickets uit en onderhoudt tevens alle contacten met de klant, per e-mail reservaties@goedkopevliegtuigtickets.be . Alle vliegticket reservaties vallen onder de garanties van CWT. CWT is aangesloten bij alle toepasselijke branche organisaties zoals de Belgian Travel Organization en IATA.

Het volgende privacybeleid wordt gehanteerd:

Algemeen

CWT is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden opgevraagd met als doel het registreren van uw reservatie, niet voor andere doeleinden. Enkel de gegevens, noodzakelijk voor het bekomen van bovenvermeld doel, worden hiervoor opgevraagd. U heeft het recht uw persoonlijke gegevens niet vrij te geven voor de verwerking van uw reservatie, doch in dit geval ziet u dan ook af van de mogelijkheid tot het reserveren van uw ticket. U mag uw persoonlijke gegevens ten allen tijde opgevragen teneinde deze in te zien, te corrigeren of te laten schrappen. Dit kan schriftelijk op het adres van de maatschappelijke zetel van CWT.

Waar hieronder wordt gesproken over technische kenmerken van een opvraging, klik, vertoning, zoekopdracht of dergelijke wordt bedoeld: opgevraagde url, ip-nummer, tijdstip, HTTP-referer-url (inclusief soms uw zoektermen bij een zoekmachine), user-agent string, browsertype, beeldschermgrootte en dergelijke. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

Er worden geen bijzondere persoonsgegevens, met betrekking tot bijvoorbeeld godsdienst of levensovertuiging, ras of afkomst, gezondheid, seksuele leven, het strafrecht, politieke gezindheid of lidmaatschap van een vakvereniging geregistreerd.

Webbezoek

Wanneer u deze website bezoekt dan worden de technische kenmerken van uw opvragingen in zogenaamde logfiles op onze servers bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele maanden bewaard. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

Zoekopdrachten
Wanneer u op deze website een zoekfunctie gebruikt, dan kunnen uw zoektermen samen met de technische kenmerken in zogenaamde logfiles op onze servers worden bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele maanden bewaard. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

Advertentievertoningen en -kliks

Advertentievertoningen en -kliks worden geregistreerd door deze website en door advertentienetwerken waaraan deze website deelneemt.

Wanneer u op een advertentie klikt, dan kunnen de technische kenmerken van de klik worden opgeslagen in zogenaamde logfiles die ten behoeve van de financiële verantwoording gedurende enkele maanden worden bewaard. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

Goedkopevliegtuigtickets.be participeert in de volgende advertentienetwerken, die eigen registraties voeren en die een eigen privacybeleid hebben:

Google Adwords content network
Daisycon

Bij het vertonen van advertenties en van zogenaamde ‘webbeacons’ kunnen deze partijen zogenaamde ‘cookies’ plaatsen in uw webbrowser. Een webbeacon is een kleine onzichtbare afbeelding die in een webpagina is geïntegreerd om een opvraging van die pagina te kunnen registreren. Een cookie kunt u zien als een klein bestand met onpersoonlijke gegevens, dat wordt gebruikt om verschillende opvragingen van uw browser met elkaar in verband te brengen. Een cookie kan door goedkopevliegtuigtickets.be en de advertentienetwerken bijvoorbeeld worden gebruikt om uw voorkeuren of gebruikersinstellingen op te slaan, om ingelogd te blijven op een interactief deel van een website, of om advertenties af te stemmen op de interesses en voorkeuren op basis van uw bezoek aan goedkopevliegtuigtickets.be.

Met de standaardinstellingen accepteren de meeste browsers cookies automatisch, maar u kunt cookies ook weigeren of selectief accepteren door de instellingen van uw browser aan te passen. Als u cookies uitschakelt, is het mogelijk dat bepaalde functies van onze website niet beschikbaar zijn (met name: inlogmechanismen). Op de volgende websites vindt u informatie over veelgebruikte browsers en de manier waarop u de cookie-instellingen in de betreffende browser kunt aanpassen:

Internet Explorer (Microsoft)
Firefox (Mozilla)
Safari (Apple)
Google Chrome (Google)

Het advertentienetwerk van Google plaatst een DoubleClick DART-cookie om de advertenties af te stemmen op de interesses en voorkeuren op basis van uw bezoek aan goedkopevliegtuigtickets.be. U kunt zich van dit cookie afmelden, waarna u mogelijk minder-relevante advertenties te zien krijgt.

Google Analytics

Goedkopevliegtuigtickets.be kan gebruik maken van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw ip-adres) wordt overgebracht naar Google en door hen opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw ip-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren zoals hierboven aangegeven. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Nieuwsbrieven

Wanneer u zich aan- of afmeldt voor de e-mail nieuwsbrieven van Goedkopevliegtuigtickets.be, dan worden de technische kenmerken van uw mutatie samen met uw e-mailadres gedurende enkele maanden bewaard. Uw e-mailadres wordt daarnaast uitsluitend ten behoeve van de toezending van de betreffende nieuwsbrief gedurende de volledige looptijd van uw abonnement in de abonneelijst bewaard. Het staat u vrij voor uw abonnement een e-mailadres te gebruiken dat niet tot uw persoon kan worden herleid. U kunt zich te allen tijde afmelden voor elk van onze nieuwsbrieven, op een redelijke manier die onderaan elke editie van de betreffende nieuwsbrief staat vermeld. Wanneer u er niet in slaagt zich op deze manier af te melden, dan zullen wij u bij uitzondering na ontvangst van een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de abonneelijst verwijderen.

Verwijderen of wijzigen van gegevens:

U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde schriftelijk (of per e-mail) ter inzage opvragen. Wij reageren binnen 5 werkdagen op uw aanvraag. Naar aanleiding van een specifiek verzoek wordt elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit de database verwijderd. Indien u geen mailingen meer van ons wenst te ontvangen, kunt u dit altijd aangeven. Uw verzoek tot inzage, verwijdering of wijziging van uw gegevens kunt u doen via onderstaand adres of stuur ons een email.

Contactformulieren en e-mail

Wanneer u een contact-, aanmeld- of informatieformulier op onze website invult en opstuurt, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van uw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van uw bericht. Uw bericht kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van backupprocedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar kan worden bewaard.

Deelname aan interactieve delen van onze website

Wanneer u deelneemt aan interactieve delen van onze website (zoals bijvoorbeeld een forum, lidmaatschapssite of elektronische leeromgeving), waarvoor u zich moet registreren en inloggen, dan staat het u vrij daarbij persoonsgegevens in te vullen in uw profiel, in uw handtekening, in de berichten die u plaatst, en dergelijke. Deze gegevens worden voor onbeperkte duur bewaard, weergegeven in het betreffende deel van de website en door zoekmachines toegankelijk gemaakt. Deze gegevens maakt u zelf openbaar en dit is uw eigen verantwoordelijkheid. Het staat u evenzeer vrij bij aanmelding een fantasienaam (pseudoniem, ‘nickname’) te hanteren en geen – of gefingeerde – persoonsgegevens in te vullen en uitsluitend anonieme berichten te plaatsen. De door u geplaatste gegevens worden slechts bij uitzondering geanonimiseerd of verwijderd, na ontvangst van een daartoe strekkend gemotiveerd schriftelijk verzoek met onderbouwing van een redelijk belang.

Wanneer u zich aanmeldt voor activiteiten of diensten waarvoor waarheidsgetrouwe persoonsgegevens van u worden verwacht, dan zullen die gegevens uitsluitend gebruikt worden voor het betreffende doel (waaronder begrepen onze bedrijfsvoering, de communicatie rond de activiteit, het uitvoeren van de activiteit, facturering en financiële verantwoording, wettelijke bewaarplicht en dergelijke).

Uitzonderingen: misbruik, verplichtingen

Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze faciliteiten, dan kunnen wij bepaalde ip-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met u, een ouder, voogd, docent, toezichthouder, leidinggevende, eindverantwoordelijke of dergelijke, of om aangifte te kunnen doen dan wel u in rechte te kunnen aanspreken.

Goedkopevliegtuigtickets.be stelt gegevens ter beschikking wanneer dit door de autoriteiten wordt verplicht.

Verzoek richten aan Goedkopevliegtuigtickets.be

Waar in dit privacybeleid wordt gesproken van een schriftelijk verzoek aan Goedkopevliegtuigtickets.be, dan kunt u dat in eerste instantie via het contactformulier of per e-mail indienen. In verband met de vele vormen van misbruik van online communicatie (waaronder formulierspam en e-mailspam), kunnen wij echter niet garanderen dat zo’n verzoek ons bereikt. Bovendien leert de ervaring dat online verzoeken vaak onvolledig of onzorgvuldig zijn en niet alle gegevens bevatten die nodig zijn om het te kunnen afhandelen. Wij achten ons daarom alleen gebonden aan een passende reactie op een daadwerkelijk schriftelijk verzoek. Dat wil zeggen: in de vorm van een behoorlijke brief, getypt of leesbaar geschreven op papier, voorzien van naam en adres van de afzender, gedateerd en ondertekend, met daarin een duidelijk verzoek voorzien van alle benodigde gegevens, per post bezorgd op het vestigingsadres van Goedkopevliegtuigtickets.be, zijnde:

CWT Belgium SRL/BV
Maatschappelijke zetel:
Spaces – Manhattan Center
Bolwerklaan 21 box 5
1210 Brussel

BRW: BE 0417 290 040
Ondernemingsnummer (Kruispuntbank van Ondernemingen): 0417.290.040
RPR Brussel
Licentie gegevens: lic. A1028 (Cocof)

Top