Zijn er restricties voor het reizen van één ouder met zijn / haar kind jonger dan 15 jaar?

Voor sommige landen moeten alle kinderen, ook zuigelingen, een eigen paspoort hebben, tenzij ze een apart visum hebben in het paspoort van de ouders.

Reis je als (één) ouder met (je) minderjarige kinderen, dan dien je:

  • De nationaliteit en identiteit van de kinderen aan te kunnen tonen
  • Aan te kunnen tonen dat het jouw kinderen zijn en/of een schriftelijk toestemming hebben van de (achterblijvende) ouder(s) om het kind mee te laten reizen. Uit deze toestemming moet ook de identiteit blijken van degene die het wettig gezag heeft over deze minderjarige(n).

Je blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de juiste reisdocumenten en het is aan jou om voor vertrek na te gaan of de eerder ontvangen informatie intussen niet gewijzigd is.

Als je een niet-Belgische nationaliteit hebt, is het raadzaam om contact op te nemen met de ambassade van het te bezoeken land.

Top